Tikslai

Kelias į Europos Parlamentą 2019 m. – Įgalinant naujos kartos ES piliečius (REP2019) siekiama prisidėti prie naujosios kartos jaunų Europos piliečių, galinčių kritiškai įvertinti Europos Sąjungos stipriąsias ir silpnąsias puses, augimo ir pasiūlyti novatoriškus piliečių gerovės stiprinimo būdus, leidžiant dalyvavauti Europos demokratiniame gyvenime. Šis tikslas bus pasiektas sukuriant ir įgyvendinant mokymo programą apie ES institucijų vaidmenį ir funkcionavimą. Projektas skirtas paskutinių klasių moksleiviams. Šia mokymo programa taip pat bus siekiama skatinti jaunų žmonių dalyvavimą ES sprendimų priėmimo procese.

Projekte dalyvaus 250 studentų iš 5 skirtingų ES šalių – Graikijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos ir Rumunijos – kaimo vietovių. Įvairiose šalyse bus organizuojami penki renginiai.

Mokymo programa bus pagrįsta novatoriškomis ir įvairiapusėmis mokymosi veiklomis, tokiomis kaip: vaidmenų žaidimai, demonstracijos kaip kuriami ES teisės aktai. Programą sudaro rinkinys metodikų, pradedant konsultacijomis su interesų grupėmis ir/ar pilietinės visuomenės organizacijomis politikos klausimais; baigiant temomis apie skirtingus ES institucijų vaidmenis. Taip pat pristatomas įstatymų leidybos procesas. Jaunieji dalyviai turės galimybę patobulinti savo supratimą apie ES institucijų vaidmenį ir funkcionavimą bei suprasti darbo su kitomis šalimis naudą, kad galėtų sukurti novatoriškus Europos Sąjungos ateities scenarijus.

PARTNERIAI

Pin It on Pinterest

Share This